Choď na obsah Choď na menu
 


7 šamanských princípov - princíp druhý

2. 6. 2008

 

2. princíp: Nejestvujú žiadne obmedzenia

Na prvý pohľad sa to zdá absurdné, pretože zažívame zdanlivé obmedzenia všade naokolo. Obmedzenia však v skutočnosti nejestvujú. Vesmír je nekonečný, ako by to aj malo byť, keď svet je, čo si myslíme že je. Všetky zdanlivé obmedzenia sú subjektívnym vedomým alebo nevedomým prijatím konceptov tvorivých alebo filtrovaných obmedzení.

Koncept tvorivých obmedzení predpokladá cielené určenie hraníc v nekonečnom vesmíre s účelom vytvoriť jednotlivé skúsenosti. Naša telesná skúsenosť je napríklad voliteľne ohraničená predovšetkým prirodzeným pásmom frekvencií zraku, sluchu, hmatu, gravitácie, vzdialenosti a času. Sú tu ešte aj obmedzenia, ktoré platia pre pužitie mechanických nástrojov a vlastných psychických schopností. Bez týchto zjavných obmedzení nemôžeme zažívať daný rozmer svojej existencie. Tvorivé ohraničenia nám dovoľujú zlepšiť naše schopnosti tak, že prenesieme pozornosť na isté rozpätie a isté vysvetlenie skúsenosti.

Pod filtrovanými obmedzeniami tu budem chápať obmedzenia v dôsledku myšlienok a presvedčení, ktoré skôr zabraňujú tvorivosti, ako by ju podnecovali. Príkladom môže byť prijaté presvedčenie o bezmocnosti a beznádeji, túžba po pomste, krutosť, alebo hoci presvedčenie, že levitovať sa nedá. Filtrujúce obmedzenia vytvárajú ohnisko pozornosti bez potenciálnej možnosti pozitívneho konania. Čiže ak z neobmedzenej skutočnosti vyfiltrujeme len informácie o svojej neschopnosti bezmocnosti, sme naozaj neschopní bezmocní - nie však preto, že by nejaké obmedzenie v skutočnosti existovalo, ale práve preto, že sme si v tomto duchu poskladali vlastnú subjektívnu "realitu".

Záver: Všetko je spojené

V mnohých tradičných šamanských kultúrach sa myšlienka, že všetko je spojené, zvyčajne reprezentuje symbolom pavučiny.Každá časť života je spojená s inou časťou, a čo ju ovplyvňuje, ovplyvňuje do istej miery všetky. Z predpokladu, že všetko je spojené, vyplýva, že jestvuje možnosť vplyvu na diaľku, čo šamani aj robia (v zmysle prvého a tretieho princípu - energia prúdi k tomu, na čo sa sústreďujeme).

Záver: Všetko je možné

Ak nejestvujú ohraničenia, všetko je možné. Musíme tomu veriť (čo je súčasťou prvého princípu). V určitých prípadoch však miera zdieľania našej skúsenosti závisí od presvedčenia ostatných. Čím viac ľudí verí, že môžeme uskutočniť zamýšľanú zmenu, tým ľahšie ju uskutočníme.

Záver: Oddelenie je užitočná ilúzia

Avšak užitočná vtedy, keď nám slúži a nie, keď nekontrolovane ovláda naše myslenie a konanie. Prehnané stotožňovanie sa napríklad s bolesťou iných nám zväzuje ruky a ochromuje nás. V takýchto prípadoch je vhodné použiť techniku tvorivého oddelenia a zadefinovať svoju pozíciu tak, že síce zdravo empaticky súcitime s druhými, ale súcit naše konanie a myslenie neochromuje, naopak pomáha nám reagovať s rozvahou a účelne. Jednoducho si treba uvedomiť fakt, že netrpíme my, ale niekto iný.

Skúmanie energetických spojení

Vyskúšajte plynutie energií medzi dvomi osobami: natiahnite ruky smerom od tela, dlaň k dlani, tak aby ich delilo len pár centimetrov. Uvoľnite sa a preciťujte tok energie z partnerovej dlane, alebo ľahučký odpor pri snahe priblížiť dlaň k dlani.

Naša energia, náš duch, teda naša nehmotná časť sa - ako inak - rozprestiera až na hranice vesmíru. Sme spojení so všetkým, pretože obmedzenia neexistujú. Cítite nekonečné možnosti, ktoré nám toto úžasné poznanie dáva? Naša sústredená pozornosť môže slobodne plynúť bez hraníc, kam ju zameriame, čo nám umožňuje ovplyvňovať realitu podľa našich predstáv.

 

podľa knihy S. K. Kinga Mestský šaman (vydavateľstvo IKAR) spracoval Spirit ´67

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.